ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Tuesday, June 30, 2009

တပည့္အား လမ္းညြန္ခ်က္ ေပးတတ္ေသာဆရာ

တပည့္အား လမ္းညြန္ခ်က္ ေပးတတ္ေသာဆရာ
0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm