ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, September 30, 2009

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရား အခန္း (၁၄)

အခန္း (၁၄)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရား

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၊ ဦးနာရဒ၊ ဦးေကာသလႅ စသူတို႔၏ ''ပဥၥကၡႏၶာ၌ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ခဏသံုးပါးရွိ၏။ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ၌ ခဏငယ္ သံုးပါးမရွိ''-ဟူေသာ စကားသည္ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ ဘယ္မွာမွ် မရွိေသာ(ဝါ) ဘုရားမေဟာေသာ မတရားသာတည္း။

Saturday, September 26, 2009

အေရးယူသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္ (၃)

အထက္ပါတင္ျပခ်က္တုိ႔ကုိ ၁၃၆၉-ခုႏွစ္၊
နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ (၃.၆.၂ဝဝ၇) တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍

စီစဥ္ေရးသားၿပီး မၾကာမီအတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသာသနာေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ အသိေပး တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း အေရးတယူ ရွိေတာ္မူၾကလ်က္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအႀကီးအကဲတုိ႔ကလည္း ဂရုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးက (၂)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၾသဝါဒေပးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အားေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္လာမည့္ကိစၥတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သတင္းစာမွ ကူးယူ၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထား တင္ျပလုိပါေသးသည္။

ဝန္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တုိ႔ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳကာ မွတ္တမ္းတင္ထား လုိပါေသးသည္။

ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိုိ အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြြင့္ရရွိ။

ရန္ကုန္ ႏုိင္ဝင္ဘာ ၂၂
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (၄၇)ပါးစုံညီ အစည္း္းအေဝး၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သဘာပတိိ၊ ဥကၠ႒၊ မေကြးၿမိဳ႔ မဟာဝိသုတာရာမတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက၊ အဂမၢမဟာပ႑ိတိတ ဘဒၵႏၲကုမာရ၏ သာရဏီယၾသဝါဒကထာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝးသို႔ အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား-

''ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူၾက၍ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြါးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစ''ဟု အာသီသပတၳနာျပဳလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ - ေယ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ အဓမၼံ ဓေမၼာတိ ဒီေပႏၲိ၊ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ဗဟုဇနအဟိတာယ ပဋိပႏၷာ ဗဟုဇနအသုခါယ ဗဟုေနာ ဇနႆ အနတၴာယ အဟိတာယ ဒုကၡာယ ေဒဝမႏုႆာနံ။ ဗဟုဥၥ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ အပုညံ ပသဝႏၲိ။ ေတ စိမံ သဒၶမၼံ အႏၲရဓာေပႏၲီ တိ။ ပ ။ ရဟန္းတုိ႔ အၾကင္ရဟန္းတုိ႔သည္ တရားစစ္တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္ မဟုတ္ေသာ အဓမၼဟု လည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ ေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္မေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္မျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္၏ဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု လည္းေကာင္း ျပဳၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ နတ္လူတုိ႔အစီးအပြါးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ အကုသုိလ္ကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏။ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ဤသာသနာေတာ္ကုိလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ဘုရား ယခုသာသနာေတာ္ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္အခါ၌ အဓမၼကုိ ဓမၼဟု ျပျခင္း စသည္ျဖင့္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ နတ္လူတုိ႔အစီးအပြါးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္ကုိ ျဖစ္ပြါးေစၾကကာ သာသနာေတာ္ႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ရဟန္း သာမေဏမ်ား ေပၚေပါက္ေနၾကသည္ကုိ ၾကားသိၾကရပါသည္ဘုရား။

အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားကလည္း ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ ေမွးမိွန္ကြယ္ေပ်ာက္၍ မဟာယာနသာသနာျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိလည္း ၾကားသိေနရပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အဓမၼကုိ ဓမၼဟု ျပျခင္း စသည္ျဖင့္္ နတ္လူအမ်ား စီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ေအာင္ ဆင္းရဲေအာင္ သာသနာေတာ္ကိုလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ မဟာယာနသာသနာ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သာသနပစၥတၳိက = သာသနာ့ ရန္စြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ား အင္အားမေကာင္းမီ ႀကိဳတင္၍ ကာကြယ္ၾကရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕မ်ားက အဓမၼဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာေျပာ ေနၾကသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အဓမၼဝါဒဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကသည္ကုိ လည္းေကာင္း ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္ ဘုရား။

ထုိအဓမၼဝါဒကုိ ျပန္လည္ေဟာေျပာေနမႈ၊ အဓမၼဝါဒ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ျဖန္႔ခ်ိေနမႈ စသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္းစိစစ္၍ ေဖၚထုတ္ အေရးယူသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

ယင္းသုိ႔ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနပါက ယင္းအဓမၼဝါဒမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ လာမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဝိနည္းဓုိရ္ ဆရာေတာ္မ်ား ဆုံးျဖတ္အပ္ ေသာ ဝိနိစၧယမ်ား အခ်ီးအႏွီးအလဟႆ ျဖစ္သြားမည္ကုိလည္းေကာင္း စုိးရိမ္မိပါသည္ဘုရား။

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Wednesday, September 23, 2009

ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုး အခန္း (၁၃)

အခန္း (၁၃)

ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုး

''တို႔မ်ားမွာေတာ့ ပရိယတၱိအေနနဲ႔ ဆရာမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပတၱိ အေနနဲ႔ကေတာ့ တို႔ဆရာသမားႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ေသာ အရွင္ဥကၠံသဗုဒၶိ တစ္ဆူတဲသာ တစ္ပါးတဲသာ ကိစၥၿပီးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဥကၠံသဗုဒၶိ=ဌာန္ကုန္ေအာင္ေပးတဲ့ ဆရာ့ဆီကပဲ ယူပါတယ္။... ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅက ကုိယ္သိကိုယ္တတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးေဟာင္းနည္းကို ျပန္ေဖာ္တာပါ။'' ဥကၠံသဗုဒၶိအေၾကာင္းကို သိလုိလွ်င္ ေဆာင္းပါးအမွတ္(၇)၌ ျပန္၍ ဖတ္ၾကပါကုန္။ အဓမၼဝါဒဟူ၍ ေၾကညာခံထားရၿပီးသား ေရွးေဟာင္းနည္းကို ေရွးေဟာင္းနည္းအတုိင္း(အဓမၼဝါဒအတိုင္း)ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္တာထက္ မူရင္းျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဝါဒကို ရိုးရိုးသားသားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္လုိက္လွ်င္ ... (ေတြးၾကည္ပါ။)

(((ဥကၠံသဗုဒၶိဆိုသည္မွာ လူေသလူျဖစ္ ရွင္ဥကၠ႒၏ တပည့္ႀကီးေပတည္း။)))

Saturday, September 19, 2009

ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ (၅ဝ) အဆက္

အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားလႊာတုိ႔တြင္ အခ်ဳပ္ကုိၾကည့္လွ်င္

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၂။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၃။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကို ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ မျပဳၾကရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၄။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လည္း မျပဳၾကရ။ ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေစရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၅။ ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၾကရမည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၆။ အထက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနပါက သက္ဆုိင္ရာ ေကာင္စီႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။

ထုိစဥ္က ထုိသုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခံၾကရပါေသာ္လည္း ေဟာေျပာျခင္း ေရးသားျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ၾကရပါေသာ္လည္း- ထုိဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရပါေသာ္လည္း - ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမွန္အားျဖင့္ မပ်က္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဟာေျပာျခင္း စသည္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ေၾကေၾကာင္းကုိလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ ျပန္႕ႏွံ႔ေန႐ုံမွ်မက အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ကမၻာသုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍
၁၃၄၄-ခုႏွစ္က အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားၿပီးေသာ ယခုအခါတြင္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြန္းကား ေစာ္ကားလ်က္ရွိေသာ အဓမၼဝါဒီဂုိဏ္းႀကီးကုိ ေစာဒနာမႈျပဳႏုိင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္လႊာ ေရးသားစဥ္ကပင္--

''ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သာသနာဖ်က္မည့္ အဓမၼဝါဒမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ သိခြင့္ရေအာင္ တင္ျပေပးဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါၿပီ။ သုိ႔မွသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဓမၼ/အဓမၼ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိ႔ျပင္ ယခုအခါ အႀကီးအက်ယ္ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္တြင္းႀကီးရွင္ဥကၠ႒ဝါဒမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဆူးေလဓမၼကထိကႀကီးဦးျမင့္သိန္း၏ အဓမၼဝါဒမ်ားလည္း နာမည္အသစ္ျဖင့္ ေခတ္စားလာလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အျခားအျခားေသာ အဓမၼဝါဒေဟာင္းမ်ားလည္း ေခါင္းျပဴလာလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါဆီက အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဆုံးမၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က ဝန္ခံၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ျပန္ေပၚလာၾကပါေသးသည္။

ထုိစဥ္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ပင္ပန္းရက်ိဳး အထင္ေလစြတကား။ ေစာဒနာလႊာ ျပဳစုတင္ျပေပးခဲ့ၾကသည့္ သာသနာ့သားေကာင္း ေစာဒကမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ ျဖစ္ရေလစြတကား။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒကာဒကာမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿမဲ က်ေရာက္ေနေလစြ တကား။

''ဤကဲ့သို႔ အဓမၼ ဝါဒေဟာင္းမ်ား ျပန္ထလာလွ်င္ျဖစ္ေစ - အဓမၼဝါဒအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အဓမၼဝါဒ ေဖၚထုတ္တားဆီး ဖယ္ရွားေရးအဖြဲ႕တစ္ခုခု ရွိသင့္ေနပါၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သာသနာေတာ္၌ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ (စာေရးသူတုိ႔ႏွင့္တကြ) သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္တုိ႔မွာ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ဤတာဝန္ႀကီးကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထမ္းေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ တစ္ပါးေကာင္း - တစ္ပါးလုပ္-အေနျဖင့္ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အဆက္အသြယ္ ျပဳမႈမ်ားကို မျဖစ္မေန လုိအပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ သာသနာေတာ္၌ ရွင္ဥကၠ႒၏ အဓမၼဝါဒ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီ။ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ သုတ္သင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သာသနာေတာ္၌ ရွင္ဥပဂုတၱပူေဇာ္ျခင္းဝါဒ ျပန္႔ပြါးခဲ့ဖူးၿပီ။ အမွားကုိအမွန္ျပင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သာသနာေတာ္၌ သမၺဳဒၶရာဇာဆုိသည့္ ပုဂိၢဳလ္ေၾကာင့္ သမၺဳဒၶရာဇာအဓမၼဝါဒ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးၿပီ။ အျမစ္ျပတ္သြားခဲ့ၿပီ။ ဤသို႔လွ်င္ သက္တမ္းရွည္အဓမၼဝါဒ၊ သက္တမ္းတုိအဓမၼဝါဒဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဖၚထုတ္ႏုိင္မႈသည္ျမန္လွ်င္ ဝါဒီဦးေရ မမ်ားေသးျခင္းေၾကာင့္ အားေသး၍ အျမစ္ျပတ္သြားပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာမွသာ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ပါက ဝါဒီဦးေရမ်ားၿပီ ျဖစ္၍ အားႀကီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ ျပန္ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အားယူ၍ျပန္ထလာတတ္ပါသည္။

မွန္၏။ ယခုအခါတြင္ ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒျဖန္႔ စာအုပ္မ်ားကို ပန္းဆုိးတန္း အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာေရာ မႏၲေလးၿမိဳ႔ ညေစ်းတန္းႏွင့္ နာမည္ႀကီးစာအုပ္ ေဟာင္း-အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာပါ ဝယ္ယူ၍ ရရွိျခင္းသည္ပင္ သက္ေသျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤျဖန္႔ေဝေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ၁၃၄၃(၁၉၈၁)ခုႏွစ္က ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒ အဓမၼျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဘဒၵႏၲေဃာသိတာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဇဝနာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဓမၼာဘိဝရ၊ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဉာဏိက)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ရွိေတာ္မူၾကမည္နည္း။

ထုိစဥ္က ေစာဒကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဦးစႏၵိမာ၊ ဦးပညာသီဟ၊ ဥိးဝိသုဒၶ၊ ဦးပညာသာမိ)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏုိင္ ေတာ့အံ့နည္း။

အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီးေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တံဆိပ္ေတာ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခံရေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို စာနယ္ဇင္းတုိ႔မွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ကာလမွာ နာမည္ေဟာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ နာမည္သစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္ထလာလွ်င္လည္း အမႈေဟာင္း အမႈသစ္တြဲလ်က္ တင္ျပႏုိင္သည္အထိလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္'' ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Thursday, September 17, 2009

ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းပံုမ်ား အခန္း (၁၂)

အခန္း (၁၂)


''ဦးေကာသလႅတို႔ကေတာ့- ဆရာေကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ ငယ္ငယ္ကတဲက ခ်ာတိတ္ကေလးကတဲက အေမ့ရင္ခြင္ထဲမွာ ဒီလုိ စာေပေတြကို သိခဲ့တာ။ ေနာက္လဲ ဘာမွမခက္ခဲဘူး။ နားလည္ခဲ့တာပဲ။


''ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းလုိ႔ ဒီလုိတရားကို လြယ္ကူစြာနဲ႔ သေဘာေပါက္ခြင့္ရႏိုင္ၾကတာပဲ။ ဒီေလာက္ သေဘာေပါက္သြားရင္ ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုးပဲ။ အေျခခံအဆင့္ ၿပီးသြားတာပဲ။


''ဒီမွာမို႔လုိ႔ တစ္ခါတဲနဲ႔ ဒီေလာက္အထိ နားလည္ေအာင္ ထိထိမိမိ ေဟာေပးတာပါ။ တျခားေနရာမွာဆုိရင္ ေနာက္ေန႔အတြက္ ထားပါေသးတယ္။ ဒီေလာက္အထိ တစ္ခါတဲ မေပးေသးပါဘူး'' ဟူ၍

Monday, September 14, 2009

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံႏွင့္ ပါတ္သက္၍

ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ (၅ဝ)
ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း

(၂၂၊ ၂၊ ၈၃) (၁ဝ၊ ၁၁၊ ၄၄)

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားသည္ ဝိနည္းဓမၼကံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခန္း(၇) အပိုဒ္(၅၇) အရ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားသာ ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခား ဝိနည္းဓုိရ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္၍ ဆုံးျဖတ္ေပးသင့္ေသာ တရားဓမၼမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စုဒိတကမ်ား မရွိေတာ့၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ မစိစစ္ေတာ့ဘဲ သံဃာ့အဖြဲ႔ အစည္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း အခန္း(၁၃) အပုိဒ္(၈၉)ႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခန္း(၁၆) အပုိဒ္(၁၃၁)၊ (ဆ) (စ်) (ည) (ဋ)တုိ႔အရ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၅)ပါးစုံညီ ဒသမအစည္းအေဝးက ေဆြးေႏြးစိစစ္၍ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းအဓမၼဝါဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ၫႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ ေထရဝါဒဟူေသာ အမည္ကုိ ျဖဳတ္ပယ္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒ အမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကုိ ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ မျပဳၾကရန္ႏွင့္ ထုိတရားဓမၼမ်ား၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကေသာ ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိပါက ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕တည္ရာဌာနသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ ေခၚယူ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

(က) ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ ၄၅-ပါးစုံညီ ဒသမအစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာ၍ ထုိဝါဒကုိ စြန္႔လႊတ္ပါေၾကာင္း၊

(ခ) ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္အနာဂတ္ကာလ၌လည္း ထုိအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိက္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း-စသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ျပဳလုပ္ၾကမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေစၾကမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊

(ဂ) ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ တိတ္ေခြမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား- စသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ သံဃနာယကအဖြ႕ဲသုိ႔ အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(ဃ) က်ိဳကၠစံ ေထရဝါဒ သာသနရကၡိတ သံဃာ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ခြဲ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားမွ ေထရဝါဒဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ျဖဳတ္ပယ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(င) ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ရွိပါက ထုိအသင္းအဖဲြ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မွတ္ခ်က္။ ။(၁) အထက္ပါအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆုိင္ရာအဓမၼဝါဒီ၊ အဝိနယဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၌ ကုိယ္တုိင္ ပဋိညာဥ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအျဖစ္ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားအရ မထင္ရွား၍ ''မိမိတုိ႔သည္ ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ''ဟု ျငင္းဆုိေနပါက ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ မူလကပင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအျဖစ္ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားအရ ထင္ရွားပါလ်က္ လက္မွတ္ထုိးရမည္ကုိ ေၾကာက္၍ ယခုမွ ျငင္းဆုိသူမ်ားကိုမူ ဤ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လက္မွတ္ထုိးေစရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေကာင္စီႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ား၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ ရွိၾကသျဖင့္ ဤၫႊန္ၾကားလႊာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး မိမိတို႔ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္း သံဃနာယကအဖြဲ႔သုိ႔ မိတၱဴေပးပုိ႔ရန္ ထပ္မံၫႊန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရ ဘဒၵႏၲေတေဇာဘာသာဘိဝံသ
(အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္


***************

အထက္ပါၫႊန္ၾကားလႊာတုိ႔တြင္ အခ်ဳပ္ကုိၾကည့္လွ်င္

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္- သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

၂။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

၃။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကို ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ မျပဳၾကရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။

၄။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လည္း မျပဳၾကရ။ ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေစရဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဦးစႏၵိမာ၊ ဦးပညာသီဟ၊ ဥိးဝိသုဒၶ၊ ဦးပညာသာမိ)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏုိင္ ေတာ့အံ့နည္း။

...အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီးေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တံဆိပ္ေတာ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခံရေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို စာနယ္ဇင္းတုိ႔မွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ကာလမွာ နာမည္ေဟာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ နာမည္သစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္ထလာလွ်င္လည္း အမႈေဟာင္း အမႈသစ္တြဲလ်က္ တင္ျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္''ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္ (၃)
အထက္ပါတင္ျပခ်က္တုိ႔ကုိ ၁၃၆၉-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ (၃.၆.၂ဝဝ၇) တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍ စီစဥ္ေရးသားၿပီး မၾကာမီအတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သာသနာေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ အသိေပးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း အေရးတယူ ရွိေတာ္မူၾကလ်က္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအႀကီးအကဲတုိ႔ကလည္း ဂရုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးက (၂)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၾသဝါဒေပးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အား ေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္လာမည့္ကိစၥတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သတင္းစာမွ ကူးယူ၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလုိပါေသးသည္။ ဝန္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တုိ႔ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳကာ မွတ္တမ္း တင္ထားလုိပါေသးသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Thursday, September 10, 2009

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္ အခန္း (၁၁)

အခန္း (၁၁)

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္
အထက္ပါပံု၀တၳဳထဲက "တကယ္ ငါးမွ်ားေနသူသည္ အနိစၥ-အျမဲမရွိဘူး။ ဒုကၡ= ညႇဥ္းဆဲတယ္။ အနတၱ= အႏွစ္အသားမရွိဘူး ဆိုတာကို သိျမင္သူျဖစ္၏။ ဥပုသ္ေစာင့္ေနသူသည္ အဆိုပါ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဆိုတာကို မသိျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္၏ " ဟူ၍ ဓမၼေစတီက ဆိုလိုပါသည္။


အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အထက္ပါအသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၁)ကုိ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံတုိ႔၏ ဝါဒအေပၚတြင္ ေစာဒနာတင္ထားသည့္''သနိဒါနမဟာေစာဒနာ'' တုိ႔အတြက္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေသာ ''ေစာဒနာတုိ႔၏နိဒါန္းႀကီး'' ထဲတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၉၉)အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဖၚျပလ်က္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအသိေပးခ်က္အေပၚတြင္ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက အလြန္အမင္းပင္ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ ေစာဒကဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စာေရးသူတုိ႔အား ထုိထုိပူးတဲြပါ အသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ်တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးလာၾကပါ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိလာသည့္အေလွ်ာက္ စာေရးသူတုိ႔ ေစာဒကမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆက္လက္၍ စုံစမ္းေလ့လာၿပီး ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဓမၼဝါဒဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ေစာဒနာျပဳေပးၾကရန္ ပထမဆုံး ဦးစားေပးအေနျဖင့္ စီစဥ္ၾကရပါသည္။

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ အဓမၼဝါဒမ်ားသည္ (၁၃၁၅-၁၃၄၄)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလြန္ အမင္း ႀကီးထြားလႊမ္းမုိးခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္၍ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ထုိဂုိဏ္းထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္းက သကၠရာစ္ခုႏွစ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖၚျပရာပါ (၁၃၄၄)ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတ ငသုိင္းေခ်င္းတုိ႔က ဆရာေတာ္မ်ားက ေစာဒနာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အထံေတာ္သုိ႔ အမႈတြဲမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဓမၼဝါဒျဖစ္၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံၾကရေၾကာင္းလည္း သိျမင္ၾကရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသီးသီး ခြဲေဝကာ ေနရာယူလ်က္ ဆက္လက္ အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယင္းသို႔အားထုတ္ေနခဲ့ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ အႀကီးအက်ယ္ စည္ကား တုိးတက္ကာ ျပန္႔ပြါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ အထူး စည္းကားတုိးတက္လာျခင္းသည္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွ အႀကီးအက်ယ္ စတင္လာေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ၾသစေၾတးလ်ား တရားေခြပါ အခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

''ဒႆနသမၸဒါတရားေတာ္(၈)ခ်ပ္တြဲတြင္ ''ေထရဝါဒနည္းစနစ္ကေလးကုိ ကြၽႏု္ပ္ရတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္သူ႕ကုိေဟာရမလဲဆုိတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရးအခင္းက စျဖစ္လာတယ္။ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွာ စျဖစ္လာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ဒုတိယႏွစ္သမားေတြ တတိယႏွစ္ သမားေတြ။ သူတုိ႔က ဘယ္သြားရမွန္း မသိၾကေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေပါက္စကေလးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ လက္ခံၿပီး ဝုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ဓမၼသင္တန္းေတြ ေပးခဲ့တာက စေဟာျဖစ္တယ္။

ဒီေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ဦးေကာသလႅရဲ႕ တပည့္ေတြ ျဖစ္သြားၾကေတာ့မွ တရားေတြကုိ ေဟာဖုိ႔ပြင့္သြားတယ္။ ေက်းဇူးရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔က ေထရဝါဒ သင္တန္းေတြကို တက္ေနၾကတယ္။ ေတာခုိစရာလဲ မလုိေတာ့ဘူး။ ဘယ္မွသြားစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ သက္ဆုိင္ရာေတြက လာေမးၾကေတာ့ ဒီမွာ ေထရဝါဒဝိပႆနာတရားသင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးေနတာလုိ႔ပဲ ေျပာျပေပးရတယ္''ဟူ၍
ေဟာေျပာထားခ်က္မ်ား အထင္အရွား ရွိေနၾကပါသည္။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
၁။ ၁၃၄၄-ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကၫႊန္ၾကားလႊာ (၅ဝ)တုိ႔ကုိ ျပန္လည္၍ ေဖၚျပရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား စာအုပ္အတြင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၉၆-၁၉၉)ပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္၍ အျပည့္အစုံ တင္ျပလ်က္ အသိေပးလုိပါသည္။

Wednesday, September 9, 2009

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား အခန္း (၁၀)

အခန္း (၁၀)

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား

ေၾသာ္ သာသနာေတာ္အတြင္း ေထရ၀ါဒ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာေတာ့ ဘုရားအသစ္တစ္ဆူ ပြင့္ေတာ္မူေနပါေပါ့