ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Saturday, September 26, 2009

အေရးယူသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္ (၃)

အထက္ပါတင္ျပခ်က္တုိ႔ကုိ ၁၃၆၉-ခုႏွစ္၊
နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ (၃.၆.၂ဝဝ၇) တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍

စီစဥ္ေရးသားၿပီး မၾကာမီအတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသာသနာေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ အသိေပး တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း အေရးတယူ ရွိေတာ္မူၾကလ်က္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအႀကီးအကဲတုိ႔ကလည္း ဂရုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးက (၂)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၾသဝါဒေပးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အားေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္လာမည့္ကိစၥတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သတင္းစာမွ ကူးယူ၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထား တင္ျပလုိပါေသးသည္။

ဝန္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တုိ႔ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳကာ မွတ္တမ္းတင္ထား လုိပါေသးသည္။

ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိုိ အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြြင့္ရရွိ။

ရန္ကုန္ ႏုိင္ဝင္ဘာ ၂၂
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (၄၇)ပါးစုံညီ အစည္း္းအေဝး၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သဘာပတိိ၊ ဥကၠ႒၊ မေကြးၿမိဳ႔ မဟာဝိသုတာရာမတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက၊ အဂမၢမဟာပ႑ိတိတ ဘဒၵႏၲကုမာရ၏ သာရဏီယၾသဝါဒကထာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝးသို႔ အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား-

''ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူၾက၍ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြါးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစ''ဟု အာသီသပတၳနာျပဳလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ - ေယ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ အဓမၼံ ဓေမၼာတိ ဒီေပႏၲိ၊ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ဗဟုဇနအဟိတာယ ပဋိပႏၷာ ဗဟုဇနအသုခါယ ဗဟုေနာ ဇနႆ အနတၴာယ အဟိတာယ ဒုကၡာယ ေဒဝမႏုႆာနံ။ ဗဟုဥၥ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ အပုညံ ပသဝႏၲိ။ ေတ စိမံ သဒၶမၼံ အႏၲရဓာေပႏၲီ တိ။ ပ ။ ရဟန္းတုိ႔ အၾကင္ရဟန္းတုိ႔သည္ တရားစစ္တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္ မဟုတ္ေသာ အဓမၼဟု လည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ ေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္မေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္မျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္၏ဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ဟု လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟု လည္းေကာင္း ျပဳၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ နတ္လူတုိ႔အစီးအပြါးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ အကုသုိလ္ကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏။ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ဤသာသနာေတာ္ကုိလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ဘုရား ယခုသာသနာေတာ္ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္အခါ၌ အဓမၼကုိ ဓမၼဟု ျပျခင္း စသည္ျဖင့္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ နတ္လူတုိ႔အစီးအပြါးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွါ က်င့္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္ကုိ ျဖစ္ပြါးေစၾကကာ သာသနာေတာ္ႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ရဟန္း သာမေဏမ်ား ေပၚေပါက္ေနၾကသည္ကုိ ၾကားသိၾကရပါသည္ဘုရား။

အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားကလည္း ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ ေမွးမိွန္ကြယ္ေပ်ာက္၍ မဟာယာနသာသနာျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိလည္း ၾကားသိေနရပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အဓမၼကုိ ဓမၼဟု ျပျခင္း စသည္ျဖင့္္ နတ္လူအမ်ား စီးပြါးခ်မ္းသာမဲ့ေအာင္ ဆင္းရဲေအာင္ သာသနာေတာ္ကိုလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ မဟာယာနသာသနာ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သာသနပစၥတၳိက = သာသနာ့ ရန္စြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ား အင္အားမေကာင္းမီ ႀကိဳတင္၍ ကာကြယ္ၾကရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕မ်ားက အဓမၼဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာေျပာ ေနၾကသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အဓမၼဝါဒဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကသည္ကုိ လည္းေကာင္း ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္ ဘုရား။

ထုိအဓမၼဝါဒကုိ ျပန္လည္ေဟာေျပာေနမႈ၊ အဓမၼဝါဒ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ျဖန္႔ခ်ိေနမႈ စသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္းစိစစ္၍ ေဖၚထုတ္ အေရးယူသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

ယင္းသုိ႔ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနပါက ယင္းအဓမၼဝါဒမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ လာမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဝိနည္းဓုိရ္ ဆရာေတာ္မ်ား ဆုံးျဖတ္အပ္ ေသာ ဝိနိစၧယမ်ား အခ်ီးအႏွီးအလဟႆ ျဖစ္သြားမည္ကုိလည္းေကာင္း စုိးရိမ္မိပါသည္ဘုရား။

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

5 comments:

Anonymous said...

သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား

Unknown said...

ဟိုတုန္းကေက်ာင္းမွာ သမိုင္းသင္ေတာ့ ဆရာ့ကိုေမးဖူးတယ္ ဖဆပလကြဲတုန္းက ဘာလို႕တဖက္ကသန္႕ရွင္း တဖက္ကတည္ျမဲ လို႕ေပး တာတုန္းလို႕ဆိုေတာ့ ဆရာကရီျပီးေတာ့ မင္းကလဲကြာ ရွင္းေနတာကို တဖက္က သန္႕ရွင္းဆိုမွေတာ့က်န္တဲ့တဖက္ကိုအလိုလိုမသန္႕ရွင္းလို႕ေျပာျပီးသားျဖစ္တာေပါ့ကြ တေယာက္ကတည္ျမဲဆိုေတာ့လဲက်န္တဲ့လူကမတည္ျမဲေပါ့ သူ႕တရားပြဲေတြမွာ ေထရဝါဒတရားပြဲလို႕ နာမည္ေပးထဲက က်န္တဲ့တရားပြဲေတြကပဲေထရဝါဒမဟုတ္သလိုလို ဘာ လိုလို

Anonymous said...

သူကႏိုးေထရ၀ါဒေျပာေနေတာ့ ဟုတ္သလိုလိုပဲ၊
ဘာဟုတ္မွန္းေတာ့မသိဘူး၊ နားေထာင္လို႔ေတာ့ အေကာင္းသား။
ဘယ္သူ႔ေျပာေနမွန္လည္း မသိပါဘူး၊
ခုမွ သူ႔ကိုယ္သူေျပာမွန္းသိရေတာ့တယ္။
ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က လုပ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္ဗ်ာ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Wayla

အလွတရား said...

http://myanmararman.blogspot.com/2009/09/blog-post_11.html

အဓမၼ၀ါဒီ သမုိင္းလင့္ခ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Unknown said...

Merkur Slots Machines - SEGATIC PLAY - Singapore
Merkur Slot Machines. 5 star rating. The Merkur Casino game was the first to https://septcasino.com/review/merit-casino/ feature https://sol.edu.kg/ video slots งานออนไลน์ in https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ the gri-go.com entire casino,

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm