ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, September 23, 2009

ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုး အခန္း (၁၃)

အခန္း (၁၃)

ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုး

''တို႔မ်ားမွာေတာ့ ပရိယတၱိအေနနဲ႔ ဆရာမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပတၱိ အေနနဲ႔ကေတာ့ တို႔ဆရာသမားႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ေသာ အရွင္ဥကၠံသဗုဒၶိ တစ္ဆူတဲသာ တစ္ပါးတဲသာ ကိစၥၿပီးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဥကၠံသဗုဒၶိ=ဌာန္ကုန္ေအာင္ေပးတဲ့ ဆရာ့ဆီကပဲ ယူပါတယ္။... ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅက ကုိယ္သိကိုယ္တတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးေဟာင္းနည္းကို ျပန္ေဖာ္တာပါ။'' ဥကၠံသဗုဒၶိအေၾကာင္းကို သိလုိလွ်င္ ေဆာင္းပါးအမွတ္(၇)၌ ျပန္၍ ဖတ္ၾကပါကုန္။ အဓမၼဝါဒဟူ၍ ေၾကညာခံထားရၿပီးသား ေရွးေဟာင္းနည္းကို ေရွးေဟာင္းနည္းအတုိင္း(အဓမၼဝါဒအတိုင္း)ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္တာထက္ မူရင္းျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဝါဒကို ရိုးရိုးသားသားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္လုိက္လွ်င္ ... (ေတြးၾကည္ပါ။)

(((ဥကၠံသဗုဒၶိဆိုသည္မွာ လူေသလူျဖစ္ ရွင္ဥကၠ႒၏ တပည့္ႀကီးေပတည္း။)))

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm