ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Thursday, September 17, 2009

ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းပံုမ်ား အခန္း (၁၂)

အခန္း (၁၂)


''ဦးေကာသလႅတို႔ကေတာ့- ဆရာေကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ ငယ္ငယ္ကတဲက ခ်ာတိတ္ကေလးကတဲက အေမ့ရင္ခြင္ထဲမွာ ဒီလုိ စာေပေတြကို သိခဲ့တာ။ ေနာက္လဲ ဘာမွမခက္ခဲဘူး။ နားလည္ခဲ့တာပဲ။


''ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းလုိ႔ ဒီလုိတရားကို လြယ္ကူစြာနဲ႔ သေဘာေပါက္ခြင့္ရႏိုင္ၾကတာပဲ။ ဒီေလာက္ သေဘာေပါက္သြားရင္ ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုးပဲ။ အေျခခံအဆင့္ ၿပီးသြားတာပဲ။


''ဒီမွာမို႔လုိ႔ တစ္ခါတဲနဲ႔ ဒီေလာက္အထိ နားလည္ေအာင္ ထိထိမိမိ ေဟာေပးတာပါ။ တျခားေနရာမွာဆုိရင္ ေနာက္ေန႔အတြက္ ထားပါေသးတယ္။ ဒီေလာက္အထိ တစ္ခါတဲ မေပးေသးပါဘူး'' ဟူ၍

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm