ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, September 30, 2009

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရား အခန္း (၁၄)

အခန္း (၁၄)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရား

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၊ ဦးနာရဒ၊ ဦးေကာသလႅ စသူတို႔၏ ''ပဥၥကၡႏၶာ၌ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ခဏသံုးပါးရွိ၏။ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ၌ ခဏငယ္ သံုးပါးမရွိ''-ဟူေသာ စကားသည္ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ ဘယ္မွာမွ် မရွိေသာ(ဝါ) ဘုရားမေဟာေသာ မတရားသာတည္း။

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm