ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, August 16, 2009

ဓမၼေစတီ၏ စာပါအစစ္ႏွင့္စာပါအတု အခန္း (၈)

အခန္း (၈)

ဓမၼေစတီ၏ စာပါအစစ္ႏွင့္စာပါအတု


0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm