ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Saturday, July 25, 2009

အခန္း (၇) ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရားႏွစ္ပုဒ္ ဆန္႔က်င္

အခန္း (၇)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရားႏွစ္ပုဒ္ ဆန္႔က်င္


0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm