ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, July 22, 2009

အခန္း (၆) စိတ္ကူးထဲက အာ႐ံုခႏၶာ (၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏၶာ

အခန္း (၆)

စိတ္ကူးထဲက အာ႐ံုခႏၶာ (၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏၶာ
0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm