ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Thursday, December 10, 2009

ဓမၼေစတီသည္ ပဋိသမၻိဒါနည္းကိုသိလွ်င္ တရားထုိင္စရာမလိုပါဟု အခန္း (၁၈)

အခန္း (၁၈)

ဓမၼေစတီသည္ ပဋိသမၻိဒါနည္းကိုသိလွ်င္ တရားထုိင္စရာမလိုပါဟု
ဆုိေနသူျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဆုိသည္ အလြန္မွားပါသည္။ သို႔ပါလ်က္-သူက
ပင္ တရားထိုင္တာကိုမွားသည္ဟု မေျပာပါဟုလည္း ဆုိျပန္ပါသည္။ ေၾသာ္ခက္ပါဘိ။
ျမန္မာျပည္ရွိ တရားသမားတုိ႔သည္ မလုိအပ္ေသာ အပိုအလုပ္
ေတြကို ဒုကၡခံၿပီးလုပ္ေနၾကသူေတြဟု စြပ္စြဲေနျပန္ပါေပါ့လား။


0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm